top of page

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ราคาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนี้

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดราคาเท่าไหร่
เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

    ในเรื่องของราคานั้นจริงๆแล้วราคาของ Stairlift เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับลักษณะของบันไดและระยะทาง ซึ่งบันไดของแต่ละบ้านคุณมีลักษณะที่ต่างกันไป เช่น บันไดโค้ง บันไดตัวยู หรือบันไดตัวแอล หรือ บันไดตรง ?

ลักษณะของบันไดจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกับราคาของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได เพราะเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT นั้นจะมีความพิเศษเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร โดยมีการออกแบบพื้นและตำแหน่งของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสมกับบันไดของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้พื้นที่บันไดบ้านของคุณลูกค้า เหลือพื้นที่ใช้งานให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นที่ต้องไปดูสถานที่เพื่อประเมินราคาของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หรือคุณลูกค้าต้องการทราบราคาเบื้องต้นเราสามารถทำได้โดยเพียงคุณลูกค้าส่งรูปบันไดมาให้กับทางบริษัทเพื่อที่บริษัทจะทำการประเมิณราคาในเบื้องต้นได้ครับ

 

  • บันไดบ้านของคุณมีลักษณะเป็นบันไดรูปแบบใด ?
      ในเรื่องของการประเมิณราคาของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดบัน ลักษณะของบันไดเป็นสิ่งจำเป็นในการประเมิณราคาอย่างแน่นอน  เนื่องจากการประเมิณราคานั้นจะขึ้นอยู่กับความยาวและจำนวนองศาและโค้งเพราะเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบโค้งนั้นจำเป็นต้องออกแบบมาให้เหมาะสบกับบันไดมากที่สุด
     

  • ในเรื่องของออฟชั่นอุปกรณ์เสริมต่างๆ ?
      เป็นปัจจัยหนึ่งในเรื่องของราคาของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได เนื่องจากอุปกรณ์เสริมจะไม่ได้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์มาตรฐานของตัวเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดในแต่ละรุ่น ซึ่งบ้างครั้งอาจจะมีความจำเป็นต้องเลือกใช้ออฟชั่นเสริม เช่น พื้นที่มีจำกัด บันไดมีความกว้างไม่เพียงพอ หรือ
    หรือคุณไม่สามารถหมุนเก้าอี้เข้าหาชานพักได้ด้วยตัวคุณเองก็อาจจำเป็นต้องใช้เก้าอี้ที่มีระบบหมุนเก้าอี้อัตโนมัติ เป็นต้น

bottom of page