top of page

OTOLIFT TWO

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบรางคู่

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดกำลังเคลื่อนที่ไปชั้นที่ 2

OTOLIFT TWO หรือ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบโค้งรางคู่ มีระบบการทำงานที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาในการเดินขึ้นบันไดชั้นที่ 2 ได้ขึ้นบันไดบ้านของคุณได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกครั้งและใน "OTOLIFT TWO" นี้ ถือว่าเป็นรุ่น Standard ของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบโค้ง นอกจากนี้ OTOLIFT TWO มาพร้อมกลไกที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดนี้มีระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ sensors คอยตรวจจับการทำงานตลอดเวลา 

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดกำลังเข้าที่จอดชั้นที่ 2

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

จุดจอดเริ่มต้น

OTOLIFT
เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดขณะพับเก็บ

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

ใช้รางเป็นราวจับได้

แกลอรี่รูปภาพ
bottom of page