OTOLIFT TWO

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบรางคู่

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดกำลังเคลื่อนที่ไปชั้นที่ 2

OTOLIFT TWO หรือ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบโค้งรางคู่ มีระบบการทำงานที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาในการเดินขึ้นบันไดชั้นที่ 2 ได้ขึ้นบันไดบ้านของคุณได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกครั้งและใน "OTOLIFT TWO" นี้ ถือว่าเป็นรุ่น Standard ของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบโค้ง นอกจากนี้ OTOLIFT TWO มาพร้อมกลไกที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดนี้มีระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ sensors คอยตรวจจับการทำงานตลอดเวลา 

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดกำลังเข้าที่จอดชั้นที่ 2

จุดจอดเริ่มต้น

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดขณะพับเก็บ

ใช้รางเป็นราวจับได้

แกลอรี่รูปภาพ

061-994-6594 ,02-064-2065

  • Facebook App Icon
  • Google+ App Icon

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได Stairlifts เก้าอี้ลิฟต์ ลิฟต์บันได สิ่งอำนวยความสะดวกที่สุดในการขึ้นลงบันได | Growthstairlifts Thailand

© 2018 by Growthstairlifts

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได
  • Instagram Social Icon