top of page

OTOLIFT TWO

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบรางคู่

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดกำลังเคลื่อนที่ไปชั้นที่ 2

OTOLIFT TWO หรือ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบโค้งรางคู่ มีระบบการทำงานที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาในการเดินขึ้นบันไดชั้นที่ 2 ได้ขึ้นบันไดบ้านของคุณได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกครั้งและใน "OTOLIFT TWO" นี้ ถือว่าเป็นรุ่น Standard ของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบโค้ง นอกจากนี้ OTOLIFT TWO มาพร้อมกลไกที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดนี้มีระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ sensors คอยตรวจจับการทำงานตลอดเวลา 

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดกำลังเข้าที่จอดชั้นที่ 2

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

จุดจอดเริ่มต้น

OTOLIFT
เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดขณะพับเก็บ

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT TWO

ใช้รางเป็นราวจับได้

แกลอรี่รูปภาพ
bottom of page