top of page

OTOLIFT PARALLEL

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบรางตรง

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

OTOLIFT PARALLEL 

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได "รางตรง"เป็นเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดเหมาะใช้กับบันไดบ้านที่มีลักษณะตรงยาว ด้วยการออกแบบรางที่บางเฉียบทำให้ไม่กินพื้นที่มาก เป็นรางอลูมิเนียมที่มีความทนทานมากที่สุด มีระบบการทำงานที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาในการเดินขึ้นบันไดชั้นที่ 2 ได้ขึ้นบันไดบ้านของคุณได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกครั้ง และใน "OTOLIFT PARALLEL" นี้ ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้งานเนื่องจากราคาไม่สูง นอกจากนี้ OTOLIFT PARALLEL มาพร้อมกลไกที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดนี้มีระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ sensors คอยตรวจจับการทำงานตลอดเวลา 

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ลิฟต์บันได อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
bottom of page