OTOLIFT PARALLEL

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแบบรางตรง

OTOLIFT PARALLEL 

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได "รางตรง"เป็นเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดเหมาะใช้กับบันไดบ้านที่มีลักษณะตรงยาว ด้วยการออกแบบรางที่บางเฉียบทำให้ไม่กินพื้นที่มาก เป็นรางอลูมิเนียมที่มีความทนทานมากที่สุด มีระบบการทำงานที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาในการเดินขึ้นบันไดชั้นที่ 2 ได้ขึ้นบันไดบ้านของคุณได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกครั้ง และใน "OTOLIFT PARALLEL" นี้ ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้งานเนื่องจากราคาไม่สูง นอกจากนี้ OTOLIFT PARALLEL มาพร้อมกลไกที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดนี้มีระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ sensors คอยตรวจจับการทำงานตลอดเวลา 

061-994-6594 ,02-064-2065

  • Facebook App Icon
  • Google+ App Icon

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได Stairlifts เก้าอี้ลิฟต์ ลิฟต์บันได สิ่งอำนวยความสะดวกที่สุดในการขึ้นลงบันได | Growthstairlifts Thailand

© 2018 by Growthstairlifts

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได
  • Instagram Social Icon