โรคหัวใจที่อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน


โรคหัวใจที่อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน อาการผิดปกติเบื้องต้นของร่างกายที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคหัวใจพบบ่อยในคนทั่วไปที่คิดว่าตัวเองมีสุขภาพดี ทั้งที่ความจริงอาจเป็นโรคหัวใจในระยะแรกเริ่ม มีดังนี้ 1. เหนื่อยเวลาออกกำลังกาย 2. เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก 3. ภาวะหัวใจล้มเหลว 4. ใจสั่นและหัวใจเต้นผิดจังหวะปกติ 5. เป็นลมหมดสติ

6. หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน อย่าลืมตัวเองกันดีๆนะค่ะ ที่มา : โสภาพรรณ รัตนัย

#การดแลผสงอาย #อปกรณชวยเหลอผสงอาย #ผสงอาย #อปกรณผสงอาย #สขภาพ #การปองกนโรค

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

061-994-6594 ,02-064-2065

  • Facebook App Icon
  • Google+ App Icon

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได Stairlifts เก้าอี้ลิฟต์ ลิฟต์บันได สิ่งอำนวยความสะดวกที่สุดในการขึ้นลงบันได | Growthstairlifts Thailand

© 2018 by Growthstairlifts

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได
  • Instagram Social Icon