การตรวจพบโรคไขมันในเลือดสูงทำได้อย่างไรมาดูกัน


การตรวจพบโรคไขมันในเลือดสูงทำได้ดังนี้ :

1. ตรวจเลือดเพื่อสาเหตุต่างๆ เช่น ซีด เกล็ดเลือดผิดปกติเม็ดเลือดผิดปกติ น้ำใน ตาลในเลือด ไขมันในเลือดชนิดต่างๆ การทำงานของ ตับ ไต

2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดูการเต้นหัวใจ หัวใจโต หัวใจขาดเลือด

3. ตรวจคลื่นความถี่สูง เช่น ตรวจหลอดเลือดที่คอ ตรวจหลอดเลือดในสมอง ตรวจ หัวใจดูการไหลเวียนเลือด ดูก้อนเลือดผิดปกติในหัวใจ ดูการบีบตัวหัวและลิ้น หัวใจ

4. ตรวจทางรังสี เช่น เอ็กซเรย์ปอด คอมพิวเตอร์สมองตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การฉีดสารทึบแสงเพื่อตรวจดูเส้นเลือด ที่มา : โสภาพรรณ รัตนัย

#การปองกนโรค #การดแลผสงอาย #อปกรณชวยเหลอผสงอาย #ผสงอาย #อปกรณผสงอาย #สขภาพ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

061-994-6594 ,02-064-2065

  • Facebook App Icon
  • Google+ App Icon

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได Stairlifts เก้าอี้ลิฟต์ ลิฟต์บันได สิ่งอำนวยความสะดวกที่สุดในการขึ้นลงบันได | Growthstairlifts Thailand

© 2018 by Growthstairlifts

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได
  • Instagram Social Icon