สัญญาณบอกอาการ "โรคหลอดเลือดอุดตัน"


อาการของผู้ป่วยมีได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าสมองส่วนใดเสียการทำงานไป สัญญาณบอกอาการที่สำคัญ คือ

- การชาและอ่อนแรงตามใบหน้า แขน-ขา อย่างฉับพลัน - สับสนหรือมีปัญหาในการพูดหรือเข้าใจภาษาอย่างฉับพลัน - สายตามีปัญหาอย่างฉับพลัน - การทรงตัว การเดินมีปัญหา หรือรู้สึกมึนงงอย่างฉับพลัน - ปวดหัวอย่างรุนแรงและฉับพลัน - พูดไม่ออกหรือไม่เข้าใจคำพูด หรือพูดไม่ชัดทันทีทันใด - แขนขาหรือหน้าอ่อนแรง ชา หรือขยับไม่ได้ขึ้นมาทันทีทันใดโดยเฉพาะเป็นที่ครึ่งซีก ของร่างกาย - ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือไม่เห็นฉับพลัน เห็นภาพซ้อน หรือเกิดอาการคล้ายมีม่าน มาบังตา - งุนงง เวียนศีรษะ หรือเสียการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับ อาการอื่น ข้างต้น ที่มา : โสภาพรรณ รัตนัย

#การดแลผสงอาย #อปกรณชวยเหลอผสงอาย #ผสงอาย #อปกรณผสงอาย #สขภาพ #โรคหลอดเลอดอดตน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

061-994-6594 ,02-064-2065

  • Facebook App Icon
  • Google+ App Icon

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได Stairlifts เก้าอี้ลิฟต์ ลิฟต์บันได สิ่งอำนวยความสะดวกที่สุดในการขึ้นลงบันได | Growthstairlifts Thailand

© 2018 by Growthstairlifts

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได
  • Instagram Social Icon