top of page

สัญญาณบอกอาการ "โรคหลอดเลือดอุดตัน"


อาการของผู้ป่วยมีได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าสมองส่วนใดเสียการทำงานไป สัญญาณบอกอาการที่สำคัญ คือ

- การชาและอ่อนแรงตามใบหน้า แขน-ขา อย่างฉับพลัน - สับสนหรือมีปัญหาในการพูดหรือเข้าใจภาษาอย่างฉับพลัน - สายตามีปัญหาอย่างฉับพลัน - การทรงตัว การเดินมีปัญหา หรือรู้สึกมึนงงอย่างฉับพลัน - ปวดหัวอย่างรุนแรงและฉับพลัน - พูดไม่ออกหรือไม่เข้าใจคำพูด หรือพูดไม่ชัดทันทีทันใด - แขนขาหรือหน้าอ่อนแรง ชา หรือขยับไม่ได้ขึ้นมาทันทีทันใดโดยเฉพาะเป็นที่ครึ่งซีก ของร่างกาย - ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือไม่เห็นฉับพลัน เห็นภาพซ้อน หรือเกิดอาการคล้ายมีม่าน มาบังตา - งุนงง เวียนศีรษะ หรือเสียการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับ อาการอื่น ข้างต้น ที่มา : โสภาพรรณ รัตนัย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page