top of page

ช้อปช่วยชาติ 2559 เคลียร์ทุกข้อสงสัย ! ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้-ไม่ได้


ตอบทุกคำถามที่หลายคนสงสัย ช้อปช่วยชาติ 2559 หักลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ต้องซื้อสินค้าอะไรจึงจะได้รับสิทธิ์ อ่านให้เคลียร์ ! มนุษย์เงินเดือนและคนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2559 ได้เฮอีกปี เมื่อคณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 หรือโครงการช้อปช่วยชาติ 2559 โดยให้ผู้ซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นำค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับปี 2558 ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศที่ชะลอตัวลง เชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังสงสัยว่า การซื้อสินค้าและบริการในรูปแบบใดบ้างที่จะเข้าข่าย นำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งมีเงื่อนไข และใช้เอกสารใดบ้างในการยื่นขอลดหย่อน "กระปุกดอทคอม" เลยขอแจกแจงรายละเอียดและตอบคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับมาตรการช้อปช่วยชาติ 2559 ให้ได้ทราบกัน

ช้อปช่วยชาติ 2559 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ? - ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมคณะบุคคล - ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2560 - ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 - ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก) - สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้ - ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว) - ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร

ช้อปช่วยชาติ 2559 ใครได้ประโยชน์ ? ผู้ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้คือผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2560 เพราะค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการในระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 จะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท แต่หากคุณเป็นคนที่ไม่มีรายได้ หรือไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปีอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถซื้อสินค้าเพื่อไปลดหย่อนภาษีตามโครงการนี้ได้ ช้อปช่วยชาติ 2559 หักลดหย่อนได้เท่าไร ได้เงินคืนแค่ไหน ? ฟังแล้วอย่าเพิ่งตาโต ! คิดว่าลดได้ถึง 15,000 บาทเลยหรือ เพราะจริง ๆ แล้วต้องนำไปคำนวณภาษีตามขั้นภาษีที่คุณเสียอยู่ก่อน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ

>>> วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนยื่นภาษี 2559 ส่วนใครยังไม่ทราบว่าตัวเองมีค่าลดหย่อนอะไรได้บ้าง ลองดูจากบทความนี้ >>> ลดหย่อนภาษี 2559 กับ ตัวช่วยประหยัดภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ! ช้อปช่วยชาติ 2559 ใช้หลักฐานอะไรเพื่อยื่นลดหย่อนภาษี ? ผู้ที่ซื้อสินค้าต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้ 1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า 3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน) 4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) 5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง 7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี 8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

วิธีขอใบกำกับภาษีก็ไม่ยาก แค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขายสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้ใบกำกับภาษีต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีที่มีผู้ซื้อสินค้าหลายคนมาหักลดหย่อนได้ ถ้าที่อยู่จริง ไม่ตรงกับที่อยู่ในแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เราจะต้องเขียนที่อยู่ใดในใบกำกับภาษี ? กรณีนี้สามารถระบุที่อยู่ตามที่อยู่จริงในปัจจุบันได้เลย ช้อปช่วยชาติ 2559 ซื้อสินค้าร้านไหนถึงใช้ลดหย่อนภาษีได้ ? ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียน VAT และออกใบกำกับภาษีให้ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ส่วนร้านค้าทั่วไปนั้น ต้องสอบถามก่อนว่าได้จดทะเบียน VAT ไว้หรือไม่ และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้ไหม หากออกใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้ เราก็สามารถนำสินค้านั้นมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

สินค้าประเภทไหนที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ? สำหรับสินค้าที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น - เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าเสริมความงาม - อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) โดยร้านอาหารนั้นต้องจดทะเบียน VAT - ยารักษาโรค อาหารเสริม - อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน - เครื่องใช้ไฟฟ้า - บริการต่าง ๆ อาทิ นวดหน้า สปา - ทองรูปพรรณ (ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ) - ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ และนำบัตรไปใช้บริการในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 - ค่าซ่อมรถ โดยต้องรับบริการและแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 - ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดต้องซื้อหรือใช้บริการจากร้านที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น สินค้าประเภทไหนที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ? สินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้จะเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ที่มีข้อยกเว้น เช่น - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ - ยาสูบ บุหรี่ - น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ - ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ - ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (เพราะเป็นการใช้ในเดือนพฤศจิกายน) - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าทำศัลยกรรม - ทองคำแท่ง - ผัก ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป - เนื้อหมู ไก่ ปลา - หนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน - สินค้า Duty free (ยกเว้นซื้อสินค้าที่เสีย VAT ในร้าน Duty Free สามารถนำมาใช้ได้) - ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ - บัตรของขวัญ (Gift Voucher) - ทัวร์ไปต่างประเทศ - สินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย - ค่าบริการนำเที่ยวในประเทศ แพ็กเกจทัวร์ หรือค่าที่พักโรงแรมในประเทศ (แต่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนเพื่อการท่องเที่ยวได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เปิดเงื่อนไขท่องเที่ยวเดือนธันวาคมอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 2559)

ถ้าชำระค่าบริการระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 แต่ไปใช้บริการในปี 2560 ได้หรือไม่ ? สำหรับกรณีนี้จะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีในปี 2559 ได้ เพราะเงื่อนไขกำหนดไว้ว่าต้องชำระค่าสินค้า-บริการ พร้อมใช้บริการในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น ซื้อสินค้าที่มีราคาเกิน 15,000 บาทได้หรือไม่ ? สามารถซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 15,000 บาทได้ แต่จะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 15,000 บาทเท่านั้น ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการได้หรือไม่ ? สำหรับโครงการช้อปช่วยชาติ สามารถใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าและบริการได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 ซื้อของเงินผ่อนเข้าเกณฑ์ช้อปช่วยชาติ 2559 ไหม ? กรณีซื้อสินค้าเงินผ่อนก็เข้าเกณฑ์ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 15,000 บาทเช่นเดียวกัน หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ตามเงื่อนไข

ซื้อทองคำสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไหม ? หากเป็นร้านทองที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ย่อมออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไม่ได้อยู่แล้ว จึงไม่เข้าเกณฑ์ แต่หากซื้อทองรูปพรรณ และร้านทองนั้นได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะสามารถลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ เพราะเป็นส่วนที่เสียภาษี ซื้อของออนไลน์สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในโครงการนี้ได้หรือไม่ ? สามารถนำค่าสินค้าหรือบริการมาหักลดหย่อนภาษีได้ หากซื้อจากร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 นำใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าหลายครั้งมารวมกันเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ไหม ? หากเป็นใบกำกับภาษีที่ใช้ซื้อสินค้าหรือค่าบริการระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 โดยค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกิน 15,000 บาท ก็สามารถนำการซื้อหลายครั้งมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 15,000 บาท หากใบกำกับภาษีมีทั้งรายการสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะหักลดหย่อนอย่างไร ? สามารถนำมาหักลดหย่อนได้เฉพาะค่าสินค้าและค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น หากจ่ายค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 จะสามารถนำไปหักลดหย่อนตามมาตรการช้อปช่วยชาติได้ด้วยหรือไม่ ? กรณีนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้ เพราะเงื่อนไขช้อปช่วยชาติคือไม่รวมถึงการจ่ายค่าที่พัก โรงแรม และค่าบริการนำเที่ยว อย่างไรก็ตาม เราสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในช่วง 14-31 ธันวาคม 2559 มาหักลดหย่อนตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เปิดเงื่อนไขท่องเที่ยวเดือนธันวาคมอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 2559) ทั้งนี้ ย้ำอีกครั้งว่า ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการช้อปช่วยชาติ คือผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปีอยู่แล้ว และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือคนที่มีฐานภาษีสูง ๆ แต่ถ้าหากเราไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของเพื่อลดหย่อนภาษีตามโครงการดังกล่าว ส่วนจะใช้ซื้อสินค้าอะไรหรือร้านค้าไหนได้บ้างนั้น ขอให้สอบถามว่า ร้านค้าได้จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีให้ได้หรือไม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กรมสรรพากร

ที่มา : http://money.kapook.com/view162459.html

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page