top of page

ทำไม OTOLIFT จึงเลือกใช้เหล็ก ในการผลิตราง


ทำไม OTOLIFT จึงเลือกใช้เหล็ก ในการผลิตราง

เพราะ OTOLIFT มีความใส่ใจเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย และอายุการใช้งานที่ยาวนานของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

OTOLIFT จึงเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานให้มากที่สุด OTOLIFT จึงเลือกใช้เหล็กที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน

จริงอยู่ว่า เหล็กเป็นวัสดุที่เกิดสนิมได้ แต่ในขั้นตอนกระบวนการผลิตวัสดุแต่ละชนิด ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ย่อมมีกรรมวิธีที่ทำให้ วัสดุที่นำมาผลิตราง มีความแข็งแรง คงทนได้ โดยไม่เกิดสนิม โดยผ่านกระบวนการต่างๆที่ได้รับมาตรฐานสากล รวมถึงกระบวนการอบสีชนิดพิเศษ ตามแบบฉบับของ OTOLIFT ที่ต่อให้ใช้งานไปนานหลายสิบปี ก็จะไม่มีสนิมและสึกกร่อนอย่างแน่นอน

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได OTOLIFT STAIRLIFTS ปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลโลก ติดตั้ง เก้าอี้เลื้อนขึ้นบันไดกับเราสิค่ะ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page